آلمان کشور سبز

اینکه آلمان هم مثل دیگر کشورهای قاره اروپا سرسبز است ، درست. اما اینکه آلمانیها با چه وسواس و حساب و کتابی از این سرسبزی ، درخت ، گل و چمن نگهداری می کنند هم بحث دیگری است.

آنها اجازه نمی دهند کوچکترین خدشه ای به طبیعت زیبای این کشور وارد شود. هرگز در جنگلها و مناطق سر سبز بجز عناصر طبیعت مثل چوب، سنگ، برگ، چیز دیگری ریخته باشد، دیگرانی هستند که خود را مسول می دانند ، آشغال را از طبیعت حذف کنند.

اگر در خانه اتان درختی داشته باشید، بدون اجازه اداره فضای سبز اجازه ندارید درخت را ببرید. و گرنه باید جریمه ای سنگین بپردازید. مگر اینکه در بازدید کارشناسان این اداره مشخص شود، درخت واقعا مشکل خاصی دارد و باید بریده شود.

در میدانها و بلوارهای شهر کمتر می بینید گل و سنبلی کاشته شده باشد، مگر در مناطق خاص. چرا که آلمانیها معتقدند باید پوشش گیاهی خود زمین همان منطقه را حفظ کرد و نباید حتی به این به بهانه به طبیعت ضربه وارد شود.

اینها بعلاوه بسیاری دلایل دیگر باعث شده است ، در کشور پر بارانی مثل آلمان ، هرگز سیل نیاید، زیرا پوشش گیاهی و جنگلها تا جای ممکن حفظ شده اند.

جالب است بدانید، حیاط خانه های آلمانیها بجای سنگ و موزاییک پوشیده از چمن است ، که باز پوششی است برای جلوگیری از روان شدن آبها در کوچه و خیابان و ایجاد سیلاب.

خلاصه اینکه در هر حال باید هوای پوشش گیاهی را داشت.

دیدگاهتان را بنویسید