شهروندان آلمانی 1

چیزی شبیه یک ضرب المثل هست که شهروندان آلمانی خود پلیس خود هستند. چندی پیش در پارکی قدم می زدم که چند زن خارجی با ظاهری ناآراسته و چند کودک ریز و درشت به پارک آمدند. زنها بلافاصله چند بیسکوبیت و شکلات از کیفشان بیرون آوردند و به بچه ها دادند. آنها جستی زدند و خوردنیها را روی هوا از مادرنشان قاپیدند و با عجله جلد آنها را جدا کردند و روی زمین پارک که تا آن لحظه مثل دسته گل تمیز بود ، انداختند و سریع مشغول بازی شدند. در دلم غر و لندی کردم. این حرکت آنها و بخصوص مادرانشان که بی خیال روی صندی پارک نشسته بودند و خیالشان راحت که ساعاتی از شر کودکان شیطانشان راحت شده بودند، برایم تعجب انگیز بود!

ناگهان زنی آلمانی با ظاهری متشخص و لباسهایی شیک و مرتب به پارک آمد و بلافاصله متوجه آشغالهای روی زمین شد. پارک خلوت بود و جز من و آن زنها و بچه ها کسی آنجا نبود. زن آلمانی اولین کاری که کرد، آشغالها را از روی زمین جمع کرد. همانطور که آشغالها در دستش بود، سریع سمت زنها رفت. با لحن کاملا قاطعی به آنها گفت، اینجا قانون دارد. لطفا از همین الان به بچه هایتان یاد بدهید، نباید آشغالها را روی زمین رها کنند. اگر قوانین آلمان شما را ناراحت می کند و نمی توانید رعایتشان کنید، می توانید به کشور خودتان برگردید! به همین قاطعیت! نمی دانم زنها متوجه حرفش شدند، یا خیر؟! اما واقعیت این است که آلمانیها بی نظمی و بی قانونی را بر نمی تابند! و با کوچکترین حرکت خلاف قانون سریع تذکر می دهند . بارها دیده ام اگر عابری خواسته از چراغ قرمز عبور کند، سریع از جانب یک آلمانی به او تذکر قاطع داده شده است. نکته جاب توجه اینکه اگر در خیابان خودروتان را پارک کرده باشید و یک خودروی دیگر با ماشین شما برخورد کند و شما در صحنه نباشید، اگر یک آلمانی آنجا باشدف حتما شماره پلاک ماشین متخلف را برایتان یادداشت کرده و منتظر شماست ، تا آنرا به شما تحویل دهد. خلاصه اینکه آلمانیها شهرونداتی قانونمند هستند که در مقابل هر گونه بی قانونی اغلب تذکر می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید