جلسات بحث آزاد آلمانی

Freie Diskussion (سطح B1 - B2) استاد: آقای فرشاد رستمی تمرین مکالمه​ در جلسات آنلاین بحث آزاد هم پرواز، می‌تونی راحت در مورد موضوع جلسه صحبت کنی و مهارت مکالمه رو تقویت کنی! حضور استاد استاد هم پرواز جلسات بحث آزاد رو مدیریت می‌کنه تا نوبت صحبت به همه برسه! آشنایی با زبان آموزان در جلسات آنلاین…

0 دیدگاه