با یادگیری مهارت‌های بروز دنیا، از خانه موفقیت خودت رو تضمین کن!

کلاس‌های آکادمی مهارت

عنوان دورهزمان برگزاری (تهران)هزینه (ریال)تعداد جلساتمدرسپیش نیاز و توضیحاتظرفیتثبت نام
برنامه نویسی ++C مقدماتیروزهای یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰14,500,000۱۸فرزانهآشنایی کلی با الگوریتم4
برنامه نویسی ++C پیشرفتهروزهای شنبه ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰14,500,000۱۸فرزانهبرنامه نویسی ++C مقدماتی (با امتحان ورودی)4
برنامه نویسی Cروزهای جمعه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰14,500,000۱۸فرزانهآشنایی کلی با الگوریتم4
برنامه نویسی اندرویدپنج‌شنبه‌ها ساعت طبق هماهنگی17,500,000۱۲محمد رئیسی3
برنامه نویسی Javaجمعه‌ها ساعت طبق هماهنگی13,500,000۱۲محمد رئیسی3
لینوکس مقدماتیروزهای شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰7,000,000۸فرزانهمفاهیم کار با سیستم‌عامل‌ها4
برنامه نویسی Pythonطبق هماهنگیمتعاقباً اعلام می‌شودفرهاد جامه
مفاهیم شبکه (Network Plus)طبق هماهنگیمتعاقباً اعلام می‌شودفرهاد جامه
لینوکس پیشرفتهطبق هماهنگیمتعاقباً اعلام می‌شودفرهاد جامه
کار با SAPطبق هماهنگیمتعاقباً اعلام می‌شود
طراحی گرافیک با فوتوشاپطبق هماهنگیمتعاقباً اعلام می‌شود
مقاله نویسیطبق هماهنگیمتعاقباً اعلام می‌شود
Microsoft Wordطبق هماهنگیمتعاقباً اعلام می‌شود
Microsoft Excelروزهای یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰4,750,000۵فرزانه4
Microsoft PowerPointطبق هماهنگیمتعاقباً اعلام می‌شود