تجربه مصاحبه در سفارت آلمان

این تجربه مصاحبه در سفارت آلمان یکی از مشاوران هم پرواز برای ویزای جستجوی کار است. البته شرایط از سال ۲۰۱۹ تا کنون تغییرات کرده، اما خواندن تجربه خالی از لطف نیست! ایمیل اول ۱۳ جولای ۲۰۱۸ ساعت ۲۰ایمیل دوم ۱ سپتامبر ۲۰۱۹وقت مصاحبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ ساعت ده وقت سفارت من بود، ولی ساعت سه و‌…

0 دیدگاه

تأیید مدارک تحصیلی برای ویزای جستجوی کار

طبق راهنمای سفارت آلمان، برای درخواست چندین نوع از انواع ویزای بلندمدت، مدارک تحصیلی و تأییدیه‌ی آنها مورد نیاز است. در این پست در مورد دو مدرک مهم از مدارک مورد نیاز ویزای جستجوی کار، یعنی مدرک تحصیلی و تأییدیه‌اش توضیح میدیم.

0 دیدگاه

انگیزه نامه برای ویزای جستجوی کار

انگیزه نامه چیست؟ انگیزه نامه یا Motivationsschreiben یکی از مدارکی است که برای گرفتن انواعی از ویزا از جمله ویزای جستجوی کار باید به به سفارت ارائه شود. این که چه مدارکی برای این ویزا مورد نیاز است، در این فایل در سایت سفارت آلمان توضیح داده شده و در یک پست مجزا در مورد ویزای جستجوی کار هم…

0 دیدگاه

ویزای جستجوی کار و مدارک مورد نیاز

وقتی مطمئن شدی که به چه هدفی میخوای مهاجرت کنی، باید دنبال راه رفتن باشی. برای مهاجرت، اولین شرط لازم قطعاً گرفتن ویزا است. پس باید اول در مورد ویزا و اقامت اطلاعات کسب کرد. در این مطلب در مورد شرایط گرفتن ویزای جستجوی کار توضیح دادیم. گرفتن وقت از سفارتتو سایت سفارت هر کشوری که می‌خوای بری، این…

0 دیدگاه